Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Koniusza w liczbach

Geoportal Koniusza
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Koniusza

Koniusza, gmina w województwie małopolskim, powiat proszowicki.

Powierzchnia gminy Koniusza wynosi 89 km2, zajmuje 1625 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Koniusza zamieszkuje 8 987 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1003 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Koniusza wynosi 102, jest 765 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Koniusza. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Koniusza prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Koniusza.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Koniusza: 891625
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Koniusza: 0,091744
Lesistość w % w gminie Koniusza: 1,62382
Ludność na 1 km2 w gminie Koniusza: 102765
Liczba ludności ogółem w gminie Koniusza: 8 9871003
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Koniusza: -2,2926
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Koniusza: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Koniusza: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Koniusza: 4,52-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Koniusza: 77,8-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Koniusza: 771503
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Koniusza: 3,61264
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Koniusza: 83,9-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Koniusza: 6601
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Koniusza: 131832
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Koniusza: 843,7969
Przedszkola bez specjalnych w gminie Koniusza: 3771
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Koniusza: 276,32234
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Koniusza: 112,994
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Koniusza: 3,2709
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Koniusza: 2041753
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Koniusza: 3 952-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Koniusza: 3 952-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Koniusza: 0-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Koniusza: 99,9289
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Koniusza: 31,41566
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Koniusza: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Koniusza: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Koniusza: 99,9258
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Koniusza: 31,41034

Źródłem danych statystycznych dla gminy Koniusza jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Koniusza, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Koniusza. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.