Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Koniusza  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Koniusza

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Koniusza.

Mapa Geoportal Koniusza
Mapa z granicą gminy Koniusza

Dane urzędu

Urząd Gminy KoniuszaKoniusza 55Koniusza, 32-104

Tel: 12 3869039

Fax: 12 386-90-15

E-mail: gmina@koniusza.pl

Powiat: proszowicki

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Koniusza: 1214012

Witryna: www.koniusza.pl

Władze lokalne: Wójt Wiesław Rudekgmina@koniusza.pl

Aktualności z gminy Koniusza

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Koniuszy

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Koniusza to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Koniusza na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Koniuszy, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Koniuszy

Gmina Koniusza w liczbach

Powierzchnia gminy Koniusza*

89 km2

1625 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Koniusza*

8 987 mieszkańców

1003 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Koniusza*

102 mieszkańców na km2

765 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Koniusza

Geoportal Koniusza prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Koniusza

Jak powstał Geoportal gminy Koniusza?

Geoportal Koniusza powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Koniusza, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Koniusza umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Koniusza

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Koniusza?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Koniusza;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Koniusza;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Koniusza;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Koniusza;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Koniuszy.
Informacje na Geoportalu Koniusza

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Koniusza?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Koniusza;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Koniusza;
 • Rejestr MPZP Koniusza;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Koniusza;
 • Mapa Topograficzna gminy Koniusza;
 • Mapa Solarna gminy Koniusza;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Koniusza;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Koniusza

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Koniusza?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Koniusza.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Koniusza łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Koniuszy. W zależności od wybranej kompozycji mapy Koniuszy zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Koniusza, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Koniusza oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Koniusza. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Koniuszy możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Koniuszy. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Koniusza. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Koniusza.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Koniuszy.

  Geoportal gminy Koniusza posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Koniusza. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Koniuszy sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Koniusza przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Koniuszy.

  W Geoportalu Koniusza przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Koniusza. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Koniuszy. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Koniusza zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Koniusza, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Koniusza oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Koniusza.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Koniusza. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Koniusza są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Koniusza podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Koniusza.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Koniuszy. W Geoportalu gminy Koniusza udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Koniuszy wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Koniusza.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Koniusza. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Koniusza dla mieszkańców

Geoportal Koniusza jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Koniusza. Na mapie Koniuszy sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Koniusza mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Koniusza. Korzystając z map Geoportalu gminy Koniusza w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Koniusza są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Koniusza dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Koniusza dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować